Základná škola sv. Svorada a Benedikta
Hlavná stránka

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Baráthová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Melišková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Katrebová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Nagyová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Buffová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Martišová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Porhajašová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrej Barčák
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Agáta Šebová
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Margaréta Bírošová
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kratochvílová
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Darina Porubská
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Olachová
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Blanka Farkašová
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Mikulová

© aScAgenda 2016.0.962 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.04.2016