Základná škola sv. Svorada a Benedikta
Hlavná stránka

Zoznam tried

Názov
VIII.A Triedny učiteľ Mgr. Blanka Farkašová
VIII.B Triedny učiteľ Mgr. Erika Mikulová
IX.A Triedny učiteľ Mgr. Kristína Šranková
IX.B Triedny učiteľ Mgr. Margaréta Bírošová
I.A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Katrebová
I.B Triedny učiteľ Mgr. Beáta Nagyová
II.A Triedny učiteľ Mgr. Jana Buffová
II.B Triedny učiteľ Mgr. Janka Martišová
III.A Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Porhajašová
III.B Triedny učiteľ Mgr. Andrej Barčák
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Dana Baráthová
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Alena Melišková
V.A Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kratochvílová
V.B Triedny učiteľ Mgr. Lukáš Belo
VI.A Triedny učiteľ Mgr. Darina Porubská
VII.A Triedny učiteľ Mgr. Andrea Olachová

© aScAgenda 2015.0.879 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.09.2014