Základná škola sv. Svorada a Benedikta
Hlavná stránka

Zoznam tried

Názov
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Ondrušková
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Mikulová
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kristína Maťová
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Margaréta Bírošová
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Štancelová
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kratochvílová
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Buffová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Škultétyová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Porhajašová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrej Barčák
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Baráthová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Melišková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Katrebová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Martišová
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivica Gulišová
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Jakabová
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Darina Porubská
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Olachová

© aScAgenda 2014.0.843 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.06.2014