Základná škola sv. Svorada a Benedikta
Hlavná stránka

Zoznam tried

Názov
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Blanka Farkašová
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Mikulová
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kristína Šranková
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Margaréta Bírošová
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Katrebová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Nagyová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Buffová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Martišová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Porhajašová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrej Barčák
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Baráthová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Melišková
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kratochvílová
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lukáš Belo
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Darina Porubská
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Olachová

© aScAgenda 2015.0.923 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.06.2015